Predstavitev

Zaščita s protipožarnimi vrati

Zaščita s protipožarnimi vrati

Po potrebi se lahko odprtine v notranji požarni zaščiti stavbe opremijo s premičnimi ognjevarnimi ali požarno-odpornimi pregradami v skladu z gradbenimi predpisi posameznih držav v skladu z EN 13501-2. 

Protipožarne pregrade

Protipožarne pregrade so gradbeni elementi, ki so v skladu z gradbenimi predpisi posameznih držav in jih lahko izdelujejo le pooblaščena podjetja. Protipožarne pregrade, ki jih je odobril pooblaščeni inštitut, morajo biti opremljene z oznako skladnosti.

_MM89736.jpg

Namen protipožarnih vrat

Njihova doslednost bi morala preprečiti razvoj in širjenje tako ognja kot dima in zagotoviti možnost učinkovitega gašenja in reševanja ljudi in živali.

Kdaj se lahko izda oznaka CE (FSA)?

Na splošno se lahko oznaka CE (FSA) izda le, če ustrezajo poročila zav vse dele. Vsako odstopanje od klasifikacijskega poročila je predmet "ocene v posameznih primerih".

Zakaj je pomembno spoštovati pravila ognjevarnosti?

Nasprotovanje univerzalnim / priznanim pravilom tehnike, ki ogrožajo življenje, se lahko preganja z zaporom ali denarno kaznijo.

Kontakt

Alufinal
Cesta krških žrtev 137b
8270 Krško
+386 74 880 800
+386 41 795 765
info@alufinal.si

Uradni podatki

ALUFINAL d.o.o.
Cesta krških žrtev 135 b
8270 Krško
Slovenia
ID za DDV: SI74966162

Digitalni certifikat