Vzdrževanje protipožarnih vrat

Zagotavljanje nenehnega delovanja

Protipožarna vrata in vrata za zaščito pred dimom so samozapiralni (avtomatski) varnostni elementi in vedno je treba zagotoviti njihovo funkcionalno sposobnost. Za vzdrževanje in popravilo je odgovoren lastnik ali upravljavec stavbe.

Pogodba o vzdrževanju

Kot proizvajalec vrat smo zavezani k vzdrževanju izdelkov (STS), zato nudimo vzdrževanje v okviru naše vzdrževalne pogodbe, katero z uporabnikom uskladimo pred naročilom.

Kdaj je treba izvesti vzdrževalna dela

Vzdrževalna dela je treba izvesti po 50.000 odpiranjih ali zapiranjih ali vsaj dvakrat letno (pred zimo in po njej), kot tudi v primeru okvar. Vzdrževalna dela naj izvajajo samo pooblaščeni strokovnjaki. Upoštevati je potrebno specifikacije splošnega gradbenega nadzora.

WICONA - Hochschule Sigmaringen

Izvajati je treba naslednja vzdrževalna dela:

  • Čiščenje enot, predvsem premičnih delov in funkcionalnih con,
  • preverjanje tesnjenja,
  • preverjanje stikov na vogalih in T-spojih,
  • vizualni nadzor zasteklitev in v primeru razpok ali poškodb menjava stekla,
  • preverjanje vseh funkcij,
  • nadaljnje indikacije za zunanja vrata.

Kontakt

Alufinal
Cesta krških žrtev 137b
8270 Krško
+386 74 880 800
+386 41 795 765
info@alufinal.si

Uradni podatki

ALUFINAL d.o.o.
Cesta krških žrtev 135 b
8270 Krško
Slovenia
ID za DDV: SI74966162

Digitalni certifikat